1. Indien je Bloopers betreedt ben je verplicht je te onderwerpen aan onze huisregels en gelden minimaal alle maatschappelijke normen.
2. Toegang op woensdag en donderdag vanaf 18 jaar en vrijdag en zaterdag vanaf 21 jaar. Bij twijfel kunnen wij je ALTIJD vragen naar een geldig legitimatiebewijs en indien je te jong bent de toegang weigeren of alsnog ontzeggen.
3. Het is niet toegestaan drank of etenswaren mee te brengen én te nuttigen in het café of op het terras.
4. Camera’s waken over jouw en onze veiligheid.
5. In Bloopers worden regelmatig foto’s gemaakt voor marketing- en pr-doeleinden. Deze foto’s worden op Instagram, Facebook en/of op de website geplaatst. Bezoekers kunnen – bedoeld of onbedoeld – op de foto worden gezet en gaan met deze voorwaarden akkoord wanneer zij het pand betreden.
6. Het is verplicht gebruik te maken van onze garderobe. Zonder bewijs worden geen jassen teruggegeven. De directie stelt zich niet verantwoordelijk voor goederen die worden achtergelaten in jassen en tassen e.d. Zie ook het garderobereglement in onze garderobe.
7. Je bent verplicht minimaal één consumptie te bestellen en deze binnen het bedrijf of op het terras te nuttigen.
8. Het is ten strengste verboden in Bloopers drugs te gebruiken, te verhandelen of in bezit te hebben.
9. Het is ten strengste verboden materialen zoals wapens, stokken, messen, blik etc., waarmee anderen letsel kan worden toegebracht, in Bloopers bij je te dragen.
10. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw eigendommen. Wij accepteren geen  verantwoordelijkheid bij diefstal, vermissing en/of beschadigingen.
11. Je mag eigendommen van ons niet mee naar buiten nemen, verplaatsen en/of  beschadigen. Dit geldt ook voor flessen of glazen. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor de kosten.
12. Voor de gokautomaten geldt de regel: slechts één kast per persoon. Groepsvorming rond de gokautomaten wordt door ons niet wenselijk geacht.
13. Wij behouden ons het recht voor om je geen alcohol meer te schenken.
14. Bij constatering van diefstal, vernieling of opzettelijk toebrengen van enig letsel aan anderen, zullen wij onmiddellijk de politie inschakelen.
15. Bij constatering van onenigheid of ruzie is men verplicht één van de gastheren in te schakelen.
16. Luidruchtig gedrag, ongewenste intimiteiten, ruzie en vechten worden in Bloopers niet getolereerd.
17. Alle huisregels gelden in de zomermaanden ook op ons terras.
18. Je dient alle aanwijzingen van onze medewerkers te respecteren en in alle gevallen op te volgen.
19. Klachten, van welke aard dan ook, kun je bij de directie melden.
20. Wanneer je de toegang ontzegd wordt, kun je de ontzegging bespreken tijdens het wekelijkse spreekuur: iedere zaterdag om 22.00 uur.
21. Overtreding van het huisreglement leidt tot verwijdering.